Väderprognoser i framtiden

HUR BRA ÄR DAGENS VÄDERPROGNOSER OCH HUR MYCKET BÄTTRE KAN DE BLI? Till en början var det många som trodde att väderprognoser i princip kunde göras för hur långa perioder framåt i tiden som helst, exempelvis för att beräkna vädret för nästkommande sommar. Den amerikanske meteorologen och matematikern Edward Lorenz visade emellertid 1962 att sådana […]

Växthuseffekten och Varmare klimat

VAD FÖR SLAGS EXTREM VÄDER KAN VI FÖRVÄNTA OSS I ETT VARMARE KLIMAT? Studerar vi dagsmedeltemperaturer för en given månad, säg under en 30-årsperiod, så får vi 900 värden. För vi in dessa värden i ett diagram med temperaturen längs den horisontella axeln och antalet tillfällen med en given temperatur längs den vertikala axeln, får […]

Väderhändelser och växthuseffekten

Det är vanligt med extrema väderhändelser. Extrema väderhändelser är så vanliga att de faktiskt kan betraktas som en del av klimatet inom de flesta geografiska områden. Inte minst gäller detta, som vi sett, för nederbörd, som i de flesta klimatzoner är högst ojämnt fördelad. Regn kommer ofta i korta intensiva etapper. För att skapa nederbörd […]