Växthuseffekten och vattnets kretslopp

HUR PÅVERKAR VÄXTHUSEFFEKTEN VATTNETS KRETSLOPP? Hur påverkar en temperaturhöjning nederbörden Det är naturligt att man främst uppehåller sig vid temperaturen när man diskuterar klimatet. Det är enkelt och begripligt för de flesta. Minst lika stor uppmärksamhet borde dock ägnas nederbörden. Ja, nederbördsförändringar är till och med en viktigare fråga, alltför lite nederbörd kan skapa allvarliga […]

Koldioxidhalten i atmosfären

VAD HÄNDER I ATMOSFÄREN NÄR MÄNGDEN VÄXTHUSGASER ÖKAR? Detta är enklast att föreställa sig om koldioxidhalten plötsligt ändras. Låt oss anta att dagens koldioxidhalt ökar till det dubbla. Den ökade koldioxiden skulle då enligt alla beräkningar leda till att utstrålningen mot rymden minskade med 3,7 W/m2. Denna förändring skulle kunna uppfattas av ett mycket känsligt […]

Växthuseffekten och koldioxidhalten

Växthuseffekten är mer än koldioxiden. I den allmänna debatten är det koldioxidhalten i luften som blivit symbolen för klimathotet, och när jordens koldioxidhalt för några år sedan uppnådde 400 ppm blev det stora tidningsrubriker. tidigare diskuterat är det inte mängden koldioxid ker. Men som jag tidigare skrivit om är det inte mängden koldioxid i sig […]