Kategorier
klimatförändringar

Klimatet har blivit en mångmiljardindustri

Klimatfrågan har utvecklats till en mångmiljardindustri. De alarmistiska budskapen som framförs av media är kraftigt vilseledande mot både beslutsfattare och allmänhet. Det har gått så långt att frågan knappt tål att debatteras. Alltför många har investerat mycket prestige och enorma summor pengar i uppfattningen att våra utsläpp av koldioxid är förödande för klimatet.

horisont mot berg himmel solnedgång

Beslutsamheten att hålla klimatskräcken vid liv är påtaglig, någonting annat vill etablissemanget inte höra talas om. Därför används ord som klimatförnekare vid varje invändning där de alarmistiska slutsatserna inte håller måttet eller där analysen är felaktig. Det spelar inte längre någon roll om de som framför kritiken är professorer inom fysikalisk kemi, astrofysik eller liknande.

En agronoms, klimatpsykologs eller socionoms uttalanden väger tyngre så länge han eller hon predikar den ”rätta läran”

Utvecklingen, där våra politiker har bestämt sig för att det som kommer från FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) inte på något sätt behöver ifrågasättas, är märklig. Ännu märkligare är det att både media och politiker idag är så dåligt insatta i sakfrågan att man predikar uppfattningar som man tycks tro är i linje med rapporteringen från FN:s klimatpanel IPCC men som inte sällan går helt på tvärs med vad som står att läsa i rapporterna.

Därför är det nu viktigare än någonsin att ställa kritiska frågor, förstå de vetenskapliga kontroverserna och hur man sätter slutsatserna från IPCC på pränt i form av en sammanfattning för politiker runt om i världen. Det är också nödvändigt att reflektera över konsekvenserna av den utveckling som vi ser där både demokrati och yttrandefrihet tycks vara i allvarlig fara.

gulligt portätt av en katt med glasögon gällande klimatet

Håller klimatfrågan på att tappa sin vetenskapliga trovärdighet och alltmer övergå till att likna ett trossystem? Det känns inte sällan som om vi har tappat perspektivet på vart vi är på väg. Inser vi inte att referensen bör vara en värld med snart 10 miljarder människor där 70 procent lever i städer och inte en värld med 3 miljarder människor där samtliga lever av självhushåll? Visst har miljörörelsen varit en viktig väckarklocka men den bär också skulden till att referensen har förflyttats till någonstans där den inte hör hemma.

Mitt syfte är inte att söka påtvinga läsaren en uppfattning eller få läsaren att ta aktiv ställning mot klimatlarmen. Det är inget fel att komma till olika slutsatser på ofullständig och osäker information.

Jag vill däremot utmana läsaren med mina frågor och i möjligaste mån mana fram en debatt där klimatfrågan nyanseras till mer än ett katastrofscenarie, ”tipping points” och mål om att hålla uppvärmningen vid en viss nivå. Mer än allt vill jag bidra till att stoppa skrämsel- propagandan och den kraftfulla och ovetenskapliga indoktrinering av våra unga som pågår idag.

Jag inser att jag med mina reflektioner och frågor kommer att trampa pa ömma tår. Jag kommer med största sannolikhet att bli anklagad för att jag missuppfattat, att jag använt mig av alternativmedia, eller att mina påståenden har motbevisats många ganger om. Jag kommer också att kritiseras för att jag skriver om saker som saknar relevans för innehållet, att jag är alltför personlig eller kanske för att jag väljer att nästan bara citera klimathotsskeptiker och inte alarmister. Skälet till detta är att de alarmistiska budskapen är så vanligt förekommande i media och väl kända för var och en i dag att de inte behöver återupprepas. Det räcker att läsa dagens tidning eller lyssna på radioprogrammet ”Klotet” i P1.

Kritiken kommer inte att förvåna men jag hoppas likväl att jag slipper simpla bortförklaringar om konsensus eller analyser av min person, Ålder, kön, inkomst, politisk tillhörighet, hur empatisk jag är eller några andra identitetspolitiska påhopp.

Jag vill bemötas i sak och jag diskuterar gärna IPCC’s modellresultat, temperaturkurvor nära marken eller högre upp i atmosfären, huruvida isen på Grönland ökar eller minskar eller varför man har valt att tona ner spektroskopidata som är relevanta för hur CO2, påverkar atmosfären, eller vad Henrys lag och övriga kemiska jämvikter säger om havens förmåga att ta upp koldioxid och mycket mer.

Kategorier
klimatförändringar

Klimatet vad ska man tro på?

Vetenskapen har inte sagt sitt sista ord, vilket beror på otillfredsställande kunskap. Att världens politiker går ut med löften att de skall begränsa jordens uppvärmning till ytterligare 0.5-1°C är helt enkelt nys och saknar vetenskaplig grund.” Lennart Bengtsson

himlen nattetid jordglob

Klimatet vad ska man tro på?
Om Regeringen och media hade valt att lyssna på, Lennart Bengtsson, Sveriges kanske mest meriterade klimatforskare så hade vi fått höra att uppvärmningen för närvarande är cirka 1 C, och att vi inte ens vet hur mycket av detta som beror på ökade växthusgaser. Media drivs istället av sensationsjournalistik och den som kommer med mest spektakulara utsagor och skräckscenarios medges alltid störst utrymme. Man talar gärna om nya värmerekord på olika platser och inte sällan presenteras tio-i-topp-listor för årsmedeltemperaturer.

Efter det mycket varma året 1998 sjönk temperaturen och trenden har sedan dess inte varit ökande. Efter 1998, när temperaturen inte längre steg, övergick rapporteringen till att inte längre rapportera hur mycket varmare eller kallare det har blivit. Istället har man valt att relatera temperaturdata till 1900-talets medeltemperaturer alternativt redovisa kurvor som har utjämnats över tillräckligt många år för att dölja temperaturtrenden beroende på vilken referensperiod man använder.

I media görs heller inte någon skillnad på vad som är teorier, hypoteser, fakta och scenarier.

Vi minns alla rapporteringen efter den extrarapport som IPCC släppte i oktober 2015 och som har spätt på klimatkrisen till oanade höjder. Så som rapporterades i oktober i SR15, den rapport som världen beställde från IPCC vid Parismötet 2015, hävdas att 1,5 graders global uppvärmning är en katastrof och 2 grader en ännu större katastrof. Detta accepteras utan vidare i Sverige.

Medierna ifrågasätter inte ens varför flera länder vid klimatmötet i Katowice inte ville välkomna rapporten. Anledningen är givetvis att rapporten har stressats fram och att den håller en alltför låg kvalite som underlag för politiska beslut. SR15 är ett lysande exempel på hur viktigt det är att ifrågasätta antagandena bakom slutsatserna. Det är en stor skillnad på att visa något och att påstå något. SR 15 påstår olika saker, men visar inte mycket. Istället kommer många av påståendena med bevis som i
bästa fall är tvivelaktiga och i sämsta fall är direkt fel eller inte finns.

vackra färger på moln i klimatet

I SR15, anger IPCC i praktiken människans bidrag till den globala uppvärmningen (sedan förindustriell tid, slutet av 1800-talet) till ungefar 100 %. Och Kanske mer ändå. I den senaste rapportomgången, AR5, ansågs människans bidrag till den globala uppvarmningen vara mer än 50 % efter 1950. Är det inte en stor skillnad att påstå att den mänskligt orsakade andelen är 100 % sedan andra hälften av 1800-talet eller att den är minst 50% efter 1950?

Borde inte någon av alla journalister som följer klimatdebatten i Sverige ha uppmärksammat IPCC:S plötsligt ändrade ståndpunkt? Det kanske beror på att den inte var baserad på några nya forskningsresultat, eftersom det inte finns några som pekar i den riktningen. Frågan är om svenska journalister och debattörer överhuvudtaget har läst någonting alls från SR15.

Istället för att syna rapporten väljer svenska medierna att blanda ihop allvarliga konsekvenser på människors hälsa av luftföroreningar och debatten att minska utsläppen av koldioxid.

Konferensen i Katowice handlade om det senare. Nya kolkraftverk drivs med kol men äventyrar inte människors hälsa. Gamla kolkraftverk kan medföra en mycket dålig luftkvalitet som påverkar människors hälsa negativt. Luftföroreningarna i Polen är en konsekvens av gamla dåliga kolpannor i bostäder samt äldre kolkraftverk. Kanske var poängen av reportaget i SVT att visa på vad som händer i ett land som Polen när människor köper smutsigt kol och eldar med detta hemma i bostaden. Kanske avsåg man inte att göra någon koppling till koldioxid.

Ett effektivt sätt att få bukt med de skadliga utsläppen, som helt riktigt drabbar människors hälsa, är att bygga nya och moderna kolkraftverk med bättre rening.
Det krävs investeringar i effektiva anläggningar med hög verkningsgrad för att fa bukt med luftföroreningarna i Polen. Svenska staten, genom sitt ägande i Vattenfall, hade därför kunnat bidra till en förbättrat luftkvalitén för landets invånare.

Tyvärr har man sålt verksamheten i Polen. Min slutsats är att man inte klarar att stå emot media och kan därför inte ta ansvar på riktigt. Framförallt vill man inte bli förknippad med kol även om man hade kunnat göra mycket bra för miljön genom att investera i Polen. För att minimera utsläppen av koldioxid måste man skrota nya och gamla fossileldade kraftverk. Om man tror att det är bråttom borde man även skrota dem som drivs med biobränslen

Dr. Roger Pielke (23) är professor vid ”Center for Science and Technology
Policy Reserach”.

Han representerar den alarmistiska sidan i vittnesförhör inför kongressen i USA och inleder sitt anförande med att ta upp problemet med just de ovetenskapliga och felaktiga påstäenden som sprids av media politiker, lobbyister och av forskare som borde veta bättre. Han pekar på risken för att politiker fattar felaktiga beslut och han exemplifierar sitt påstående med sju vanligt förekommande felaktigheter som gäller uppfattningen runt extremväder. Han är tydlig med att hans uppfattning och uttalande runt dessa sju punkter är helti överensstämmelse med IPCC och ”US Global Climate Change Research Program” samt majoriteten av ’ peer reviewed” litteratur. Hans sju punkter innefattar följande:

1. Påståenden att orkaner, tornados, översvämningar och torka har ökat globat är vilseledande och felaktigt. Kostnaderna för väderkatastrofer har heller ingen koppling till våra utsläpp av växthusgaser.

2. Väderrelaterade ekonomiska förluster som del av
25 % sedan 1990 (inte ökat).
global BNP har minskat med

3. Orkaner har inte ökat i USA i varken frekvens eller intensitet sedan 1900.

4. Översvamningar har inte heller ökat i varken frekvens eller intensitet sedan 1950. Ekonomiska förluster i procent av US GDP har minskat med 75% sedan 1940.

5. Tornados har inte ökat i frekvens eller intensitet sedan 1950. Det finns snarare bevis for motsatsen, dvs. att tornados har minskat i både frekvens och intensitet.

6. I de flesta områden i USA har torrrperioder blivit kortare och mindre frekventa, Torkan har drabbat en mindre del av USA under det senaste århundradet.
Globalt är förändringarna små under de senaste 60 åren
7. Kostnaderna för katastrofer kommer att fortsätta att öka oavsett åt vilket håll klimatet utvecklas framöver. Detta beror på ökat välstand i samhället där man tar
nya landområden i anspråk och bosätter sig nära kusten.

Varför låter då alltid skrämselpropagandan som framförs av lobbyister och media så annorlunda än vad vetenskapen faktiskt säger? Oavsett hur allvarligt man ser på utsläppen av fossil koldioxid så är det svårt att förstå varför vi ska luras. Varför ska vi tro att klimatkatastroferna ökat i antal och dessutom blivit intensivare när det inte är sant? Planeten har blivit allt grönare med längre odlingssäsonger till följd av ett varmare klimat och högre halt av kol-
dioxid i atmosfären.

Mig veterligen har ingen i media någonsin diskuterat eller
debatterat uppfattningen att de extrema väderhändelserna såsom torka och bränder faktiskt blir färre till följd av mer nederbörd och fukt i jorden. Varför gör man inte det? Hur kan miljöpartiets språkrör stå oemotsagda och fortsätta med sin retorik utan att fler reagerar?

Detta är för mig obegripligt! Lever vi inte längre i ett kunskapssamhälle?

Det råder alltså stor diskrepans mellan larmen om orkaner, tornados, torka och bränder som påstås öka och verkligheten. I framtiden vet jag inte hur det blir men när man tittar på data över förändringen så ser det precis som professor Dr. Roger
Pielke (23) allt annat än oroväckandeut.

Klimatpanelen IPCC intygar också i sin senaste rapport att några extrema väderhändelser till följd av ett varmare klimat inte är att förvänta. Likväl fortsätter media med sin negativa rapportering

Det påstås att 25-50% av planeten har blivit grönare med ökad vegetation och andra delar har förlorat i grönska men endast 4 % har blivit mindre grön (Zhu 2016, de Jong 2013). Med hjälp av satellitmätningar har man alltså kunnat visa att planeten totalt sätt har blivit betydligt grönare, sannolikt till följd av ökad halt av
Koldioxid i atmosfären och en ökad temperatur (de Jong 201. )

EPA redovisar hur torka har varierat sedan 1890 och NOOA visar samma sak men enbart för USA. Ingen av dessa två dataset redovisar mer frekvent eller mer intensiv torka under 1900-talet eller fram till idag.

En slutsats tycks istället kunna vara att en ökad halt av koldioxid i atmosfären och en ökad temperatur leder till en grönare värld med mindre torka. Jag antar att anledningen till mindre torka och bränder som en följd av stigande temperatur sammantaget bidrar till ökad fuktighet i jorden. När atmosfären värms så klarar den att hålla mer vattenånga. Den ökade mängden vattenånga i atmosfären faller som nederbörd. Denna effekt påstås också vara särskilt tydlig i exempelvis Sahel i västra Sahara där ökad vattenånga i atmosfären leder till mer regn och kraftigt ökad vegetation i områden som tidigare var öken (Seaquist 2009). Det påstås att
300 000 kvadratkilometer av Saharaöknen har blivit grön under de senaste 30 åren. (”The water-holding capacity of the air is the main drivning force”, Claussen of the
Max Planck istitute).

”Now you have people grazing their camels in areas which may not have been used for hundreds or even thousands of years. You see birds, ostricles, gazelles coming back, even sorts of amphibians coming back. The trend has continued for
more than 20 years. It is indisputable”
( Stefan Kröpelin of the University
of Cologne’s African Research Unit )