Växthuseffekten och Varmare klimat

VAD FÖR SLAGS EXTREM VÄDER KAN VI FÖRVÄNTA OSS I ETT VARMARE KLIMAT? Studerar vi dagsmedeltemperaturer för en given månad, säg under en 30-årsperiod, så får vi 900 värden. För vi in dessa värden i ett diagram med temperaturen längs den horisontella axeln och antalet tillfällen med en given temperatur längs den vertikala axeln, får […]

Växthuseffekt och orkaner

TROPISKA ORKANER OCH ANDRA VIRVELSTORMAR  jordens mest fruktade och förödande Tropiska orkaner är ett av oväder som ofta ger upphov till omfattande skador när det drabbar bebyggda områden. De tropiska orkanerna förekommer i sex olika områden på jorden, fyra på norra hemisfären och två på den södra. Det största antalet och de mest förödande uppträder […]

Väderhändelser och växthuseffekten

Det är vanligt med extrema väderhändelser. Extrema väderhändelser är så vanliga att de faktiskt kan betraktas som en del av klimatet inom de flesta geografiska områden. Inte minst gäller detta, som vi sett, för nederbörd, som i de flesta klimatzoner är högst ojämnt fördelad. Regn kommer ofta i korta intensiva etapper. För att skapa nederbörd […]