Kategorier
klimatförändringar

Växthuseffekten och koldioxidhalten

Växthuseffekten är mer än koldioxiden.

I den allmänna debatten är det koldioxidhalten i luften som blivit symbolen för klimathotet, och när jordens koldioxidhalt för några år sedan uppnådde 400 ppm blev det stora tidningsrubriker. tidigare diskuterat är det inte mängden koldioxid ker.

landscape sea nature outdoor horizon mountain

Men som jag tidigare skrivit om är det inte mängden koldioxid i sig som är huvudsaken, utan graden av inverkan på jordens strålningsbalans som ökar i mycket långsammare takt. Dessutom svarar övriga växthusgaser som metan, lustgas och freongaser år 2017 för ungefär en tredjedel av klimateffekten.

Ett särskilt otrevligt bidrag till växthuseffekten kommer från tre relativt nya industrigaser som är praktiskt omöjliga att bli av med. De är koltetrafluorid (CE), Som används vid aluminiumtillverkning och som bedöms ha en uppehållstid på 5o o00 år, hexafluoretan (C,F6), som används för att producera datorchips och hänger kvar i 10000 år, samt svavelhexafluorid (SF), som bildas i samband med elektriska isoleringsarbeten och har en uppehålls- tid på 3200 år. Dessa gaser finns i relativt små koncentrationer men har ökat hela 1-5 procent mellan 2005 och 2011. Det finns all anledning att hålla ett öga på dem i fortsättningen. Växthuseffekten per molekyl är för dem cirka 10o00o gånger starkare än koldioxid!

light black and white white line shine color

Slutligen finns det bidrag till klimateffekten som är både positiva och negativa, från aerosoler och från deras växelverkan med moln. Dit räknas flygets inverkan genom kondensationsslingor och utsläpp av vattenånga i stratosfären. Dessa bidrag bedöms vara mycket ringa och är ytterst osäkra att bestämma.

Enligt den senaste IPCC-utvärderingen 2014 antar man att den totala aerosoleffekten som är negativ har reducerats till cirka o,5 W/m2. Ett mått på svårigheten att bestämma den totala klimateffekten får man genom att jämföra med IPCC-utvärderingen från 2007 då man bedömde att den negativa effekten var större och uppgick till cirka I W/m2. Felmarginalerna är fortfarande stora, och detta är en av anledningarna till att den totala klimateffekten (växthusgaser och aerosoler) endast kan anges approximativt.

wing sky trail vapor atmosphere flying

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.