Kategorier
klimatförändringar

Växthuseffekten och Varmare klimat

VAD FÖR SLAGS EXTREM VÄDER KAN VI FÖRVÄNTA OSS I ETT VARMARE KLIMAT?

Studerar vi dagsmedeltemperaturer för en given månad, säg under en 30-årsperiod, så får vi 900 värden. För vi in dessa värden i ett diagram med temperaturen längs den horisontella axeln och antalet tillfällen med en given temperatur längs den vertikala axeln, får vi ett diagram som ser ut som en klockkurva som vi kallar en normalfördelning. Den vanligaste temperaturen motsvarar medelvärdet för månaden, medan temperaturen längst ut till vänster eller höger motsvarar extremtemperaturer. Nu vet vi vidare från olika undersökningar och modellberäkningar att normalfördelningen inte ändras om klimatet blir varmare eller kallare. Anta nu att det nu blir varmare. I detta fall förflyttas normalfördelningskurvan åt höger, vilket betyder att de extremt varma temperaturerna blir vanligare medan de extremt kalla temperaturerna blir ovanligare.

växthuseffekten moln landskap himmel sol orkan

De flesta observationer för de senaste 50 åren visar att extremt låga temperaturer har blivit färre och extremt höga temperaturer fler.

EXTREM NEDERBÖRD

För nederbörd är situationen extra besvärlig, därför att såväl teori som modellstudier visar att i vissa områden förutspås nederbörden öka och i andra områden minska. Orsaken är, att vattenångan i luften ökar med temperaturen. Samma sak gäller transporten av vattenånga som också ökar när det blir varmare. Vädersystem som kan utlösa nederbörd får mer vattenånga till sitt förfogande vilket innebär kraftigare nederbörd.

I ett varmare klimat är det troligt att nederbörden blir mer extrem, rent allmänt men även i områden där medelnederbörden minskar. Detta fenomen är också något som klimatmodellerna visar. Ett villkor är emellertid att vädersystemen inte samtidigt försvagas eftersom dessa krävs för att utlösa nederbörden. När det gäller tropiska orkaner bekräftar modellstudier att antalet tropiska orkaner tenderar att minska i antal i ett varmare klimat men orsakerna härtill är ännu inte helt klarlagda.

växthuseffekten träd hus blommor hem trottoar förort

En möjlig orsak kan vara att den långsammare tropiska vertikalcirkula- tionen, som är en följd av den högre mängden vattenånga i luften, tenderar att dämpa tendensen till orkancyklogenes, att tropiska orkaner utvecklas, eller upphovet till de ursprungliga orkanvirvlarna. Samtidigt visar modellsimuleringar att de allra mest extrema cyklonerna förstärks. Mycket forskning återstår innan man helt förstår varför atmosfärcirkulationen påverkar orkanerna på ett sådant oväntat sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.